Kend reglerne for brug af GPS-tracker

Der kan være meget stor forskel på, hvordan man opfatter GPS-sporing i firmabiler alt efter om man er chef eller ansat. For chefen vil det ofte være et led i at effektivisere virksomheden og styrke koordineringen af arbejdsindsatsen. For den ansatte kan det føles som en ubehagelig overvågning og kontrol af ens færden. Men hvilke regler gælder der egentlig for GPS-sporing i firmabiler? Det kan du få et indblik i her.

Må en chef placere en GPS-tracker i en firmabil og dermed have mulighed for at overvåge en medarbejders arbejdsdag og færden på minuttet? Ja, det må han eller hun godt, når bare medarbejderen på forhånd har fået det at vide. Det er dog ikke altid de ansatte tager lige godt imod GPS-sporing, når det bliver bragt på bane. Der kan opstå mange tanker hos medarbejderne, som en ledelse skal være forberedt på og i bedste fald forsøge at imødegå med information og inddragelse af medarbejderne. Nogle ansatte kan tænke:

 • At ledelsen ikke stoler på dem
 • At de ikke gør deres arbejde godt nok
 • At de bliver overvåget og kontrolleret
 • At deres frihed under ansvar tages fra dem

Derfor er det meget vigtigt, at ledelsen starter ud med at fortælle om formålet med GPS-sporingen, så de negative tanker ikke for rodfæste blandt de ansatte.

Der er regler for overvågning og kontrol

For selvom en chef har mulighed for at overvåge, hvor medarbejderne er gennem hele arbejdsdagen, er det forbundet med helt klare regler at gøre brug af GPS-sporing af firmabiler. Der er regler for, hvad ledelsen må bruge de indsamlede data til og samtidigt, skal de ansattes personlige oplysninger behandles efter reglerne i Databeskyttelsesforordningen. En medarbejder er altså beskyttet af både datalovgivningen og de regler, der gælder for en arbejdsgivers kontrol af medarbejdere.

Hvad siger loven?

Ifølge Databeskyttelsesforordningen skal følgende overholdes:

 • Den person, som indsamler data, skal være bekendt med og overholde de regler, der er for håndtering af oplysninger. Vedkommende skal være i stand til at give information herom i en let tilgængelig form.
 • Der må kun indsamles data, hvis der er et klart formål med det.
 • Formålet med indsamlingen skal være begrundet sagligt.
 • Personoplysningerne må kun behandles i det omfang det er nødvendigt for opfyldelsen af formålet.
 • Det skal sikres at oplysningerne er korrekte og ajourførte.
 • Personoplysninger skal gøres anonyme eller slettes, når de ikke længere er relevante for den dataansvarlige.
 • De pågældende oplysninger skal være beskyttet mod ulovlig eller uautoriseret behandling.
 • De registrerede personer skal i udgangspunktet gøres opmærksomme på, når oplysninger om dem behandles. De skal vide hvem den dataansvarlige er og, hvad formålet med behandlingen er. De skal også have at vide hvem, der modtager oplysningerne.

LO og DA’s aftale

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har i tillæg udarbejdet en aftale indeholdende nogle retningslinjer for brugen af GPS-sporing på arbejdspladser. De lyder som følgende:

 • Hvis overvågning eller kontrolforanstaltninger er begrundet sagligt og har et formål, der er fornuftigt, er det lovligt for arbejdsgiveren at iværksætte dem.
 • Kontrollen må dog ikke medføre tab, ulemper eller være krænkende for lønmodtageren.
 • Overvågningen skal varsles til lønmodtageren.
 • Under normale omstændigheder skal en arbejdsgiver underrette en lønmodtager om overvågningen minimum 6 uger, inden den går i gang. Dette kan der ses bort fra, hvis overvågningens formål ellers forspildes.

Hvad betyder GPS?

Bag de tre bogstaver GPS gemmer sig betegnelsen Global Positioning System. Det er et system, der bygger på satellitter og, som er så præcist, at man indenfor 5 meter kan bestemme, hvor en bestem position er. Satellitterne sender konstant radiosignaler ud, som GPS-modtagere opfanger. Systemet er udviklet af det amerikanske militær og blev frigivet til brug for det civile samfund i 1980’erne. Det var dog først i år 2000 systemet blev frigivet uden den forvrængning, der indtil da gjorde systemet temmelig upræcist til civilt brug.